Trwa Innovatorium!

Podczas sesji matchmakingowej pt. Morska Energetyka Wiatrowa, zaprezentowany potencjał Sieci Badawczej #Łukasiewicz spotkał się z ogromnym zainteresowaniem dla możliwości nawiązania współpracy by wspólnie z biznesem realizować duże projekty dla Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Gospodarka wodorowa to temat kolejnej sesji matchmakingowej.

Sieć Badawcza #Łukasiewicz jest w całej Polsce, dzięki temu jest w stanie zaproponować rozwiązania dla gospodarki wodorowej na terenie całego kraju, które mają na celu wspierać gospodarkę w formule top-down.