W najnowszym numerze Urządzeń dla Energetyki przedstawiamy potencjał badawczy akredytowanych laboratoriów Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki.

Zapraszamy do lektury

https://www.urzadzeniadlaenergetyki.pl/technologie/potencjal-badawczy-akredytowanych-laboratoriow-siec-badawcza-lukasiewicz-instytutu-elektrotechniki/