Analiza metod sterowania silnika typu BLDC w stanie pracy generatorowej – to temat seminarium doktoranckiego, które odbyło się 7 czerwca w siedzibie #Łukasiewicz - IEL.

Prelegentem był asystent w Katedrze Energetyki, Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Politechniki Świętokrzyskiej mgr inż. Paweł Stawczyk. W spotkaniu wzięli udział pracownicy naukowi Instytutu, Z-ca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji Łukasiewicz- IEL, dr inż. Marcin Parchomiuk oraz promotor pracy dr hab. inż. Sławomir Karyś, prof. PŚk.