19 stycznia 2022 roku na zaproszenie władz Politechniki Białostockiej odbyło się spotkanie, w którym obok koncernu Lafarge i instytutów Łukasiewicza (Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych), wzięliśmy aktywny udział, mając możliwość zaprezentowania potencjału współpracy z Łukasiewicz - Instytutem Elektrotechniki.Wśród tematów możliwej współpracy poruszonej w dyskusji z dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej pojawiło się m.in.: budownictwo modułowe, zarządzanie energią odnawialną i współpraca międzynarodowa w zakresie wspólnych projektów badawczych i rozwojowych.

Nie zabrakło także rozmów z Prorektorem ds. Rozwoju - dr hab. inż. Mirosławem Świerczem, prof. PB, odnośnie współpracy naukowej i wspólnego kształcenia studentów.

Fot. Gabriela Kościuk/Politechnika Białostocka