10 marca 2022 r. gościliśmy w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Elektrotechniki posła na Sejm RP Krzysztofa Kozika, przewodniczącego w parlamentarnym zespole ds. Rozwoju Technologii Wodorowych w Polsce oraz Stanisława Sowińskiego, dyrektora firmy Energia Innowacje. Celem spotkania były rozmowy dotyczące implementacji technologii wodorowych w przemyśle oraz możliwości redukcji emisji CO2. Zaprezentowano potencjał oraz technologie Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie pozyskiwania, magazynowania, przetwarzania wodoru, jak również innowacyjne rozwiązania pozwalające na ograniczanie emisji CO2.