W piątek, 8 kwietnia 2022 r. w siedzibie PKN ORLEN w Płocku podpisano umowę w sprawie powołania Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Wśród sygnatariuszy umów znaleźli się przedstawiciele 37 podmiotów biznesu, nauki i finansów.

W imieniu Centrum Łukasiewicz umowę podpisał dr inż. Marcin Parchomiuk - Zastępca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki.

MDW będzie miejscem rozwoju i następnie wdrażania nowych innowacyjnych technologii wodorowych, w całym łańcuchu wartości wodoru, w tym wykorzystujących zero i niskoemisyjny wodór do produkcji paliw syntetycznych. W ramach działań MDW będzie kształcona przyszła kadra obsługująca nowe technologie wodorowe.