W dniach 20-22 kwietnia 2022 r. trwać będzie Szczyt Klimatyczny TogetAir.

Pierwszego dnia na panelu „Neutralność Klimatyczna” poruszane będą tematy związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju oraz rola technologii wodorowych. W dyskusji udział weźmie dr inż. Marcin Parchomiuk, Z-ca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki. Drugiego dnia, na panelu Eko-Gospodarka XXI wieku reprezentowanym przez Dyrektora Łukasiewicz – IEL dra inż. Sebastiana Wydrę poruszone zostaną zagadnienia m.in. budownictwa modułowego, ekoprojektowania i zielonych technologii.