28 kwietnia w Łukasiewicz - Instytucie Elektrotechniki odbyło się spotkanie podczas którego prowadzono rozmowy w zakresie zastosowania nowych technologii

rozwijanych w Sieci Badawczej Łukasiewicz do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju, bilansowania energii elektrycznej w świetle dynamicznie rozwijających się OZE oraz roli technologii wodorowych w transformacji energetycznej kraju. W rozmowach udział wzięli Poseł na Sejm RP Krzysztof Kozik, Prezes Tauron Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. Sebastian Gola, Dyrektor firmy Energia Innowacje Stanisław Sowiński, Dyrektor Łukasiewicz-IEL Sebastian Wydra, Z-ca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji Marcin Parchomiuk oraz Dyrektor Departamentu Komercjalizacji Paweł Szaliński.