Transformacja sektora energetycznego to główny temat spotkania inauguracyjnego, które odbyło się 12 maja w Łukasiewicz – IEL.

Rozmowy prowadzone były wśród reprezentantów Sejmu RP (Posłowie na Sejm RP Krzysztof Kozik i Agnieszka Soin), czołowych przedsiębiorstw energetycznych Tauron Wytwarzanie S.A. (Wojciech Przepadło, dr inż. Janusz Zdeb) oraz Tauron S.A. (dr inż. Paweł Poneta), firmy Energia Innowacje Sp. z o.o. oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz (Michał Janasik – vice Prezes Centrum Łukasiewicz, dr inż. Sebastian Wydra – Dyrektor Łukasiewicz – IEL, dr inż. Marcin Parchomiuk – Z-ca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji Łukasiewicz – IEL). Podczas spotkania poruszono szereg bardzo ważnych zagadnień dotyczących ograniczenia emisji CO2 do atmosfery oraz możliwości wykorzystania CO2 m.in. w procesach metanizacji, znaczenia technologii wodorowych w transformacji energetycznej kraju, trudności związanych z wdrożeniem nowych technologii z tytułu braku stosownych regulacji prawnych. Dziękujemy za spotkanie.