Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: "Dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz" prowadzonym przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.


Składanie ofert 26-09-2022 11:00:00
Otwarcie ofert 26-09-2022 11:30:00
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/657844