Zapraszamy do Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki na NOC INNOWACJI, która odbędzie się 22 października 2022 r. w Warszawie przy ul. M. Pożaryskiego 28, w godzinach 15:00-20:00.

Noc innowacji została zaplanowana w 6 etapach:

 1. Prezentacja show room
  Tupnij nogą na dywanie, a zobaczysz co się stanie”.
  Ciepło zawsze będzie gdy nasze kanapy będą stały wszędzie”.
 2.  Pokaz laboratorium programistycznego, w którym w sposób numeryczny badane są układy napędowe i zachowanie pojazdu elektrycznego.
 3. Pokaz i prezentacja ładowarek do pojazdów elektrycznych opracowanych w Łukasiewicz – IEL.
 4. Prezentacja i omówienie zasady działania ładowarek indukcyjnych do małych i dużych urządzeń w tym do pojazdów elektrycznych.
 5. Pokaz stanowiska napędowego, na którym badane są silniki i falowniki napędowe do pojazdów.
 6. Spacer i prezentacja największych laboratoriów badawczych:
  - Aparatury Wysokonapięciowej i Niskonapięciowej
  - Urządzeń Elektrycznych
  - Wzorcujące.

ZAPRASZAMY,
DO ZOBACZENIA!