Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 października 2022 r. wszczęto postępowanie wspólne pn. Usługa wykonania dokumentacji aplikacyjnej projektu inwestycyjnego dla Sieci Badawczej Łukasiewicz (w tym zwłaszcza Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie) finansowanego ze środków europejskich – wspólne postępowanie Centrum Łukasiewicz, 7 Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz i Politechniki Warszawskiej, nr sprawy: BZP.201.21.2022.

Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 28.10.2022 r.

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod następującym adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/lukasiewicz/proceedings