Z głębokim żalem informujemy, że 13 października 2022 roku, zmarł Pan Prof. Bolesław Mazurek (1938-2022).

Wieloletni pracownik Instytutu Elektrotechniki (1993-2017). Od 1997 roku pełnił funkcję dyrektora Oddziału Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego Instytutu Elektrotechniki we Wrocławiu. Od 2011 roku był członkiem Rady Naukowej IEL, w której pełnił funkcję zastępcy Przewodniczącego.

W takcie swojej kariery zawodowej był kierownikiem projektów badawczych obejmujących tematykę materiałoznawstwa elektrotechnicznego, elektrotechniki,  techniki wysokich napięć, krioelektrotechniki i elektrotechnologii.

Był promotorem kilkunastu rozpraw doktorskich, w tym wielu obronionych w Instytucie Elektrotechniki.

Dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad 200 publikacji, był także autorem wielu patentów.

Został odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Pogrzeb odbędzie się 27 października (czwartek) o godz. 11.30 na Cmentarzu Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida 51 we Wrocławiu.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i najbliższym.