Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 października 2022 r. wszczęto postępowanie wspólne pn.  Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego powierzchni laboratoryjnej, biurowej oraz części wspólnych inwestycji o nazwie „Budowa Centrów Kompetencji Łukasiewicza” zlokalizowanej  w Macierzyszu, nr sprawy: BZP.201.24.2022.

Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 7 listopada 2022 r.

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod następującym adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/lukasiewicz/proceedings