Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” i Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych (INS) założyły Klaster Polskie Technologie Bazaltowe. Do współpracy w ramach Klastra dołączyło dotychczas 28 podmiotów, a wśród nich Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego nastąpiło 3 listopada br. w siedzibie Centrum Łukasiewicz w Warszawie. Utworzony Klaster będzie służył transferowi wiedzy w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań w sektorze technologii bazaltowych oraz kompozytów z ich zastosowaniem.

Misją klastra jest zapewnienie wzajemnego wsparcia przedsiębiorcom, jednostkom sfery badawczo-rozwojowej i instytucjom otoczenia biznesu działającym w sektorze bazaltu oraz kompozytów bazaltowych, w kierunku poprawy ich konkurencyjności na rynku rodzimym i międzynarodowym. 

Z Łukasiewicza, obok założycieli do klastra przystąpiły:  Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki, Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Łukasiewicz- Instytut Metali Nieżelaznych i Łukasiewicz- Łódzki Instytut Technologiczny. 

Klaster będzie wspierał współpracę w całym łańcuchu dostaw: kopalnie bazaltu, podmioty wytapiające włókna bazaltowe, podmioty wytwarzające pręty, siatki bazaltowe oraz podmioty wytwarzające kompozyty i produkty docelowe z elementami bazaltowymi do różnych zastosowań, podmioty dostarczające urządzenia i linie technologiczne. 

Partnerstwo ma przyczynić się także do wykreowania bazaltu i kompozytów bazaltowych jako jednych z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. W ramach Klastra planowane jest utworzenie Ośrodka Innowacji Technologii Bazaltowych.