Miło nam poinformować, że dnia 20 grudnia 2022 r. Pan Mateusz Łuba, Specjalista w GB Technologii Magazynowania Wodoru obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydz. Geoinżynierii.

Rozprawa zatytułowana „Proces elektrolizy wody w układzie alkalicznym na potrzeby produkcji ultra-czystego wodoru i tlenu do zastosowania w ogniwach paliwowych typu PEM” („The process of alkaline water electrolysis for the production of ultra-pure hydrogen and oxygen gases for PEM fuel cells applications”) napisana została pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Bogusława Pierożyńskiego i dr hab. inż. Piotra Sołowiej, prof. UWM

Recenzentami byli dr hab. inż. Iwona Flis-Kabulska, prof. UKSW, dr hab. inż. Hubert Józef Latała, prof. URK oraz dr hab. inż. Juliusz Orlikowski, prof. PG

Praca doktorska została zrealizowana w pełni w języku angielskim, a jej tematyka dotyczyła opracowania innowacyjnych, katalityczny oraz stosunkowo tanich i trwałych materiałów elektrodowych, które zostały użyte w procesie alkalicznej elektrolizy wody. Celem pracy była poprawa efektywności katalitycznej materiałów bazowych (pianki niklowej), która pozwoliła na wydajniejszą produkcję ultra-czystego wodoru oraz tlenu. Tak uzyskane materiały elektrodowe zostały następnie użyte do konstrukcji laboratoryjnego elektrolizera o mocy przekraczającej 500 W, który wchodził w skład całego systemu generowania wodoru. W wyniku badań uzyskano materiały o usprawnionych parametrach elektrochemicznych określających pracę elektrolizera oraz wyprodukowano gazy o czystości odpowiedniej do ich użycia w ogniwie paliwowym typu PEM.

Serdecznie gratulujemy!