18 stycznia br. odbyło się spotkanie inauguracyjne konsorcjum badawczo-rozwojowego 17 podmiotów z Polski powołanego w ramach Partnerstwa Europe’s Rail JU, do którego z kolei należą najważniejsze podmioty działające w dziedzinach związanych z kolejnictwem. Zwieńczeniem spotkania było podpisanie umowy przez wszystkich Partnerów projektu. Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki reprezentował Dyrektor Sebastian Wydra.

Umowę konsorcjum badawczo-rozwojowego podpisali przedstawiciele PKP S.A. (lider konsorcjum), Akademii Górniczo-Hutniczej, Centralnego Portu Komunikacyjnego, Infrabyte Sp. z o.o., Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Instytutu Kolejnictwa, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o., Międzynarodowego Związku Kolei, Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego, PKP Energetyka S.A., PKP Informatyka Sp. z o.o., Politechniki Poznańskiej i Wojskowej Akademii Technicznej. Do konsorcjum przystąpiły również trzy inne Instytuty Łukasiewicza: Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG oraz Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest koordynatorem merytorycznym jednego z obszarów "Europe’s Rail Flagship Project 4 – Sustainable and green rail systems”. To część w ramach której po zrealizowaniu zaplanowanych trzech projektów powstanie m.in. nowa, wzorcowa stacja kolejowa oraz zostanie wypracowany standard tankowania lokomotyw wodorowych w Europie. Pierwszym krokiem, realizowanym przez Łukasiewicz-IEL jest opracowanie zarówno mechanicznego jak i komunikacyjnego rozwiązania dla interoperacyjnej stacji tankowania wodoru. Niezależnym zadaniem jest stworzenie wytycznych do zaprojektowania modułowej stacji kolejowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zarządzania energią.

Powstałe konsorcjum do 2031 r. planuje dokonać gruntownej zmiany usług kolejowych w kierunku uczynienia ich energooszczędnymi, przyjaznymi użytkownikowi i środowisku naturalnemu. Również stworzenie bardziej atrakcyjnego i odpornego środka transportu oraz przyczynienie się do realizacji celów europejskich polityk dotyczących zrównoważonego transportu (Europa neutralna klimatycznie, Europejski Zielony Ład, Strategia na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności).

Projekt realizowany jest w ramach Wspólnego Europejskiego Przedsięwzięcia Kolejowego Europe’s Rail JU dofinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu w zakresie badań naukowych i innowacji (2021–2027). Do konsorcjum należy siedemdziesiąt cztery podmioty (23 głównych beneficjentów i 51 podmiotów stowarzyszonych) pochodzące m.in. z Francji, Hiszpanii, Włoch, Norwegii, Holandii, Niemiec, Austrii, Szwecji i Polski.

Konsorcjum składa się z renomowanych partnerów światowej klasy, dzięki czemu udało się stworzyć szeroki łańcuch wartości i know-how.