W dniach 15-17 marca reprezentacja Łuksiewicz – Instytutu Elektrotechniki na zaproszenie  HyMove  B.V. odwiedziła firmy zrzeszone w holenderskim klastrze wodorowym w Arnhem.

Członkowie klastra tj. HyMove B.V., Nedstack B.V., HyGear B.V., specjalizują się m.in. w produkcji generatorów, ogniw, elektrowni wodorowych oraz stacji tankowania, oczyszczania wodoru i uzyskiwania go z innych źródeł przez oczyszczanie.

Firma Connect-Energy innovation w ramach klastra zajmuje się zarządzaniem parkiem technologicznym prowadzącym szeregi programów innowacyjnych.

Delegacja w składzie Z-ca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji dr inż. Marcin Parchomiuk, Dyrektor Centrum Badawczego Elektromobilności i Inteligentnego Transportu  mgr inż. Grzegorz Stawicki oraz Kierownik Grupy Badawczej Technologii Magazynowania Wodoru, dr hab. inż. Grzegorz Wojtasiewicz, zaprezentowała kompetencje Sieci Badawczej Łukasiewicza oraz omówiła możliwości współpracy przy projektach z tematyki wodorowej.

Dziękujemy za zaproszenie i ciepłe przyjęcie naszej delegacji, życząc Sukcesów w realizacji wspólnych przedsięwzięć.