Z głębokim żalem informujemy, 22 marca 2023 r. zmarł dr Ryszard Kordas (1943-2023). Wieloletni pracownik Instytutu Elektrotechniki (1969-2014).

Od 2.01.1997 r. roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora Oddziału Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego Instytutu Elektrotechniki we Wrocławiu.

Od 2011r. został powołany na stanowisko Kierownika Laboratorium Badawczego posiadającego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Był sekretarzem, skarbnikiem oraz przewodniczącym Koła Nr 1. Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Instytucie Elektrotechniki a do 1998 r. był członkiem Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP, pełniąc przez kilka kadencji funkcje skarbnika i wiceprezesa Zarządu Oddziału.

Organizator wielu konferencji o zasięgu międzynarodowym ale również wielu seminariów i sympozjów.

Został odznaczony m.in. Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Odznakami Honorowymi Srebrną, Złotą i Szafirową  SEP oraz Srebrną, Złotą i Diamentową Odznaką NOT. Odznaczony medalem im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego, Prof. Stanisława Fryzego, prof. Janusza Groszkowskiego, 100 lecia SEP,  Prof. Kazimierza Idaszewskiego i wieloma innymi.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i najbliższym.