Z głębokim żalem informujemy, że , że w dniu 5 kwietnia 2023 roku zmarł w wieku 98 lat, Prof. dr inż. Henryk Tunia – pracownik Instytutu, niekwestionowany ojciec polskiej energoelektroniki.

Stopień doktora uzyskał w 1960 r. na Politechnice Warszawskiej.

Wieloletni Dziekan Wydziału Elektrycznego, doktor honoris causa Uniwersytet Zielonogórskiego, Politechniki Świętokrzyskiej i Politechniki Białostockiej.

Opublikował kilkanaście podręczników i monografii oraz kilkaset artykułów naukowych i referatów konferencyjnych.

Organizator wielu konferencji o zasięgu międzynarodowym ale również wielu seminariów i sympozjów.

Był powoływany do Rad Naukowych różnych jednostek (Instytutu Motoryzacji w W-wie, Instytutu Fizyki PW, Politechniki Rzeszowskiej i Białostockiej, Instytutu Elektrotechniki w W-wie Międzylesiu, gdzie od 1992 roku pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej.

Pełniąc te funkcje inicjował współpracę między Łukasiewicz - Instytutem Elektrotechniki a krajowymi uczelniami technicznymi.

Profesor był także orędownikiem interesów naszego Instytutu w centralnych instytucjach naukowych jak Komitet Badań Naukowych oraz Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i najbliższym.