Już jutro na XV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach z ramienia Sieci Badawczej Łukasiewicz, w panelu „Polski wodór: strategia i praktyka” wystąpi dr inż. Marcin Parchomiuk - Zastępca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji Łukasiewicz- Instytutu Elektrotechniki.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach trwający trzy dni cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, Świata, wśród których wymienić można unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

https://www.eecpoland.eu/2023/pl/panel/5906.html