23 czerwca br. odbyło się spotkanie inauguracyjne konsorcjum badawczo-rozwojowego łącznie siedmiu podmiotów z Polski, Austrii, Turcji i Portugalii powołanego w ramach Inicjatywy EUREKA.

Obraz1Celem projektu jest rozwijanie technologii zielonego wodoru produkowanego w procesie elektrolizy, w której energia elektryczna niezbędna do jej prowadzenia pochodzi z odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne). Cel projektu będzie realizowany za pomocą pilotażowego zakładu produkcji zielonego amoniaku (metoda syntezy Harber’a Bosch’a), który powstanie w ramach realizacji międzynarodowego projektu w siedzibie zagranicznego konsorcjanta, natomiast do polskich wykonawców należy opracowanie symulacji tego procesu.

Schemat procesu Syntezy amoniaku według Haber-Bosch Schemat procesu Syntezy amoniaku według Haber-Bosch

Zmniejszenie ilości dwutlenku węgla wytwarzanego podczas procesu produkcji amoniaku jest kluczowe dla osiągnięcia celów emisji zerowych netto do 2050 roku. Najlepszym sposobem na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla podczas produkcji amoniaku jest zastosowanie wodoru o niskiej zawartości węgla. Dlatego też, zielony amoniak przyciąga więcej uwagi w ostatnich latach. W tym projekcie zielony amoniak będzie produkowany w Turcji do zastosowań dekarbonizacji oraz do zbierania/porównywania danych za pomocą inteligentnego systemu kontroli.

Turecki konsorcjant SOCAR wykorzysta panele słoneczne jako odnawialne źródło energii do zasilania elektrolizerów. Zielony amoniak będzie otrzymywany przy użyciu zielonego wodoru zastępując paliwa kopalniane. Austriacki konsorcjant BEIA obliczy ślad węglowy wszystkich systemów i dane te zostaną dodane do platformy, która zostanie wykonana przez Erre Tech. Certyfikat węglowy zostanie wydany przez BEIA. FUDA, partner węgierski, przygotuje społeczno-ekonomiczną ocenę całego łańcucha dostaw w zielonej fabryce amoniaku/wodoru. Ponadto, przygotuje wytyczne dla utworzenia doliny wodorowej w Turcji w ramach planu UE dotyczącego utworzenia nowych dolin wodorowych głównie w Europie Środkowej. Z drugiej strony, TMBK i Łukasiewicz - IEL dodadzą wartości do projektu poprzez opracowanie symulacji przewidywanej instalacji amoniaku i produkcji wodoru.

Dzięki symulacji uzyskane zostaną istotne dane, które umożliwią nam porównanie systemu symulowanego z rzeczywistym, a także porównanie niektórych parametrów krytycznych. Poza tym, partnerzy będą rozwijać zrozumienie potrzeb i możliwości innych branż w końcu projektu. Doświadczenie uzyskane w ramach projektu pomoże partnerom w rozszerzeniu ich zasięgu rynkowego i opracowaniu nowych aplikacji związanych z ich działalnością.

Z punktu widzenia krajowych członków konsorcjum międzynarodowego najważniejszym aspektem praktycznym jest udział oraz wykonawstwo w realizacji złożonego projektu dotyczącego jednego z najbardziej ważkich problemów współczesnej technologii energetycznej. Wiedza zdobyta w wyniku realizacji całego projektu w znaczący sposób poszerzy krajowe kompetencje w obszarach: elektrolizy wody, otrzymywania wodoru, zarządzania pracą instalacji zielonego amoniaku oraz łańcucha wykorzystania zielonego wodoru. Zaproponowane podejście do symulacji zmiennych warunków pracy instalacji zielonego amoniaku uzyskało wysoką ocenę pozostałych członków konsorcjum i było kluczowym argumentem za dołączeniem polskich partnerów do konsorcjum międzynarodowego.

1687519887430