Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz” prowadzonym przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.

Składanie ofert: 25-10-2023 11:00:00

Otwarcie ofert: 25-10-2023 11:30:00

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/822292