Tematem przewodnim drugiego już numeru kwartalnika „Inżynieria Elektryczna” wydawanego przez Łukasiewicz  - Instytut Elektrotechniki jest elektromobilność. Wykorzystanie energii elektrycznej w transporcie to zagadnienie aktualne i ważne, a dotyczące go prace badawcze i wdrożeniowe dynamicznie się rozwijają. (…) W Instytucie uważnie śledzimy światowe trendy rozwoju technologii wykorzystywanych w transporcie elektrycznym. Kierunki wyznaczają również instytucje publiczne poprzez składanie zamówień sformułowanych w oparciu o legislacyjne wymagania, nastawione na stosowanie nowoczesnych rozwiązań chociażby w transporcie publicznym lub w zakresie infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. (…) Historia Instytutu to lata prac i badań nad napędami elektrycznymi, systemami zasilania, a także produkcja napędów do popularnych melexów oraz opracowywanie prototypów samochodów elektrycznych. Wiele lat temu powstał we współpracy z Instytutem odcinek programu telewizyjnego „Sonda”, w którym przedstawiono opracowany w IEL model elektrycznego samochodu – pick-upa Fiata 125p przygotowanego na potrzeby transportu w łączności. (…)

W niniejszym numerze przedstawiamy współczesne dokonania Ł-IEL. Prezentujemy koncepcje związane z infrastrukturą zasilania autobusów, nowoczesne rozwiązania dla sieci ładowania pojazdów elektrycznych, jak również współpracę z partnerami Instytutu.

Z życzeniami pożytecznej lektury
dr Jacek Szczot
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”