Poprzedni numer naszego pisma był niemal w całości poświęcony tematyce elektromobilności, natomiast egzemplarz, który trafia właśnie do Twoich rąk, obejmuje również zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Jest to wątek ważny między innymi ze względu na globalny kontekst zmian klimatycznych, na sprawę międzynarodowych zobowiązań Polski w tym zakresie oraz na wiążący się z tym dynamiczny rozwój krajowego rynku OZE. (..)

W niniejszym numerze przedstawiamy więc działania Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki prowadzone między innymi w obszarze OZE. Piszemy o rozwiązaniach dla energetyki wodnej, wiatrowej, jak również o trendach i innowacjach w obszarze fotowoltaiki. Znalazło się także miejsce dla problematyki integracji OZE z systemem elektroenergetycznym. (…)


Starając się, by w „Inżynierii Elektrycznej” nie zabrakło także innych zagadnień dotyczących szeroko rozumianej elektrotechniki, prezentujemy również doświadczenia Łukasiewicz – IEL związane z monitoringiem prądów błądzących w tunelu Metra Warszawskiego, a także informujemy o bieżących wydarzeniach z życia naszego Instytutu.

dr Jacek Szczot
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”

Tematem przewodnim drugiego już numeru kwartalnika „Inżynieria Elektryczna” wydawanego przez Łukasiewicz  - Instytut Elektrotechniki jest elektromobilność. Wykorzystanie energii elektrycznej w transporcie to zagadnienie aktualne i ważne, a dotyczące go prace badawcze i wdrożeniowe dynamicznie się rozwijają. (…) W Instytucie uważnie śledzimy światowe trendy rozwoju technologii wykorzystywanych w transporcie elektrycznym. Kierunki wyznaczają również instytucje publiczne poprzez składanie zamówień sformułowanych w oparciu o legislacyjne wymagania, nastawione na stosowanie nowoczesnych rozwiązań chociażby w transporcie publicznym lub w zakresie infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. (…) Historia Instytutu to lata prac i badań nad napędami elektrycznymi, systemami zasilania, a także produkcja napędów do popularnych melexów oraz opracowywanie prototypów samochodów elektrycznych. Wiele lat temu powstał we współpracy z Instytutem odcinek programu telewizyjnego „Sonda”, w którym przedstawiono opracowany w IEL model elektrycznego samochodu – pick-upa Fiata 125p przygotowanego na potrzeby transportu w łączności. (…)

W niniejszym numerze przedstawiamy współczesne dokonania Ł-IEL. Prezentujemy koncepcje związane z infrastrukturą zasilania autobusów, nowoczesne rozwiązania dla sieci ładowania pojazdów elektrycznych, jak również współpracę z partnerami Instytutu.

Z życzeniami pożytecznej lektury
dr Jacek Szczot
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”

Niemal dekadę temu ukazał się ostatni numer "Nowej Elektrotechniki", popularnonaukowego miesięcznika wydawanego latami przez Instytut Elektrotechniki, a przygotowywanego siłami zespołu jego pracowników. Dzisiaj, gdy Instytut doświadcza niezwykle istotnych zmian - w 2019 roku wszedł bowiem w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz - po zbyt długiej chyba przerwie powracamy do odtworzenia zarzuconej przed laty tradycji.


Dążymy więc do stworzenia od podstaw nowego czasopisma popularnonaukowego, wydawanego tym razem jednak w formule kwartalnika, w którym będziemy publikować teksty naszych pracowników, prezentować Instytut, jego dokonania, a także działalność Łukasiewicza, w ramach którego nawiązujemy i pogłębiamy współpracę z innymi instytutami  sieci. (….)

Mamy nadzieję, że nasz kwartalnik szybko stanie się medium, w którym będziemy prezentować działalność naszego instytutu oraz sieci na tle wyzwań współczesnej nauki i techniki, a przede wszystkim będzie ciekawą, inspirującą lekturą dla wszystkich zainteresowanych elektrotechniką. Ufamy również, że „Inżynieria Elektryczna” stanie się z czasem forum wymiany doświadczeń i prezentacji dla tych członków Łukasiewicza, których działalność związana jest z szeroko rozumianym obszarem Elektrotechniki i elektryczności w ogóle.

W pierwszym numerze publikujemy wybrane prace pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki, a także prezentujemy informacje na temat zakładów badawczych i innych jednostek Instytutu. Natomiast w kolejnych numerach będziemy chcieli skupić się na ważnych współczesnych wyzwaniach gospodarczo-cywilizacyjnych, o których coraz głośniej w Polsce, w pierwszej kolejności na tematyce elektromobilności.

Życzę Państwu inspirującej lektury
Dr Jacek Szczot
Redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”