Centrum Badawcze Przetwarzania i Magazynowania Energii:

 • Grupa Badawcza Systemów Przetwarzania i Magazynowania Energii – GME
 • Grupa Badawcza Technologii Inteligentnej Infrastruktury (Smart Grid) - GTI
 • Grupa Badawcza Systemów Odnawialnych Źródeł Energii i Oświetlenia - GSO
 • Laboratorium Przetwarzania i Magazynowania Energii – LME

Centrum Badawcze Elektromobilności i Inteligentnego Transportu

 • Grupa Badawcza Inteligentnych Pojazdów Elektrycznych – GIP
 • Grupa Badawcza Infrastruktury Transportu Elektrycznego – GIT
 • Grupa Badawcza Systemów Ładowania Pojazdów Elektrycznych – GSŁ
 • Grupa Badawcza Napędów Elektrycznych – GNE
 • Grupa Badawcza Systemów Sterowania i Zarządzania – GSZ
 • Laboratorium Badawcze Elektromobilności i Inteligentnego Transportu – LET

Centrum Badawcze Systemów Stabilizacji i Bezpieczeństwa Sieci Elektroenergetycznych

 • Grupa Badawcza Technologii Sieci Elektroenergentycznej – GTS
 • Grupa Badawcza Systemów Bezpieczeństwa Sieci Elektroenergetycznej – GBS
 • Grupa Badawcza Technologii Wodorowych i Nadprzewodnictwa – GTW
 • Laboratorium Badawcze Systemów Stabilizacji i Bezpieczeństwa Sieci Elektroenergetycznych – LSE

Centrum Badawcze Aparatury Elektroenergetycznej i Urządzeń Elektrycznych

 • Laboratorium Badawcze Aparatury Wysokonapięciowej – LAW
 • Laboratorium Badawcze Aparatury Niskonapięciowej – LAN
 • Laboratorium Badawcze Urządzeń Elektrycznych – LUE
 • Laboratorium Wzorcujące – LBW

Centrum Badawcze Materiałów Elektrotechnicznych

 • Grupa Badawcza Materiałów Elektrotechnicznych – GME Wrocław
 • Grupa Badawcza Przetwarzania i Odzysku Materiałów – GPO
 • Grupa Badawcza Technologii Wytwarzania Materiałów – GTW
 • Laboratorium Badawcze Materiałów Elektrotechnicznych – LME