Centrum Badawcze Przetwarzania i Magazynowania Energii (CPM):

 • Grupa Badawcza Systemów Zasilania i Przetwarzania Energii – GPE
 • Grupa Badawcza Systemów Magazynowania Energii – GSM
 • Grupa Badawcza Technologii Inteligentnej Infrastruktury (Smart Grid) - GTI
 • Grupa Badawcza Zaawansowanych Systemów Zasilania w Technologii SIC i GAN - GZS
 • Laboratorium Badawcze Przetwarzania i Magazynowania Energii – LPM

Centrum Badawcze Elektromobilności i Inteligentnego Transportu (CET):

 • Grupa Badawcza Zintegrowanych Systemów Inteligentnego Transportu - GST
 • Grupa Badawcza Infrastruktury Transportu Elektrycznego – GIT
 • Grupa Badawcza Systemów Zasilania Napędów Elektrycznych – GNE
 • Grupa Badawcza Systemów Sterowania i Zarządzania – GSZ
 • Laboratorium Badawcze Elektromobilności i Inteligentnego Transportu – LET

Centrum Badawcze Systemów Energetycznych (CSE):

 • Grupa Badawcza Aparatury i Systemów Elektroenergetycznych - GSE
 • Grupa Badawcza Technologii i Systemów Odnawialnych Źródeł Energii (Offshore, Onshore, PV) - GSO
 • Grupa Badawcza Technologii i Systemów Poprawy Efektywności Energetycznej - GEE
 • Laboratorium Badawcze Systemów Energetycznych – LSE

Centrum Badawcze Technologii Wodorowych (CTW):

 • Grupa Badawcza Technologii Wytwarzania Wodoru - GWW
 • Grupa Badawcza Technologii Magazynowania Wodoru - GMW
 • Grupa Badawcza Technologii Przetwarzania Wodoru – GPW
 • Laboratorium Badawcze Technologii Wodorowych – LTW

Centrum Badawcze Materiałów Elektrotechnicznych (CME):

 • Grupa Badawcza Materiałów Kompozytowych i Recyklingu – GMR
 • Grupa Badawcza Nowych Materiałów Technologii Wodorowych - GMT
 • Grupa Badawcza Nowych Materiałów Technologii Wytwarzania i Magazynowania Energii - GWM
 • Grupa Badawcza Technologii Wytwarzania Materiałów – GTW
 • Laboratorium Badawcze Materiałów Elektrotechnicznych – LME

Centrum Badawcze Aparatury Elektroenergetycznej i Urządzeń Elektrycznych (CAE):

 • Laboratorium Badawcze Aparatury Wysokonapięciowej – LAW
 • Laboratorium Badawcze Aparatury Niskonapięciowej – LAN
 • Laboratorium Badawcze Urządzeń Elektrycznych – LUE
 • Laboratorium Wzorcujące – LBW