Niemal dekadę temu ukazał się ostatni numer "Nowej Elektrotechniki", popularnonaukowego miesięcznika wydawanego latami przez Instytut Elektrotechniki, a przygotowywanego siłami zespołu jego pracowników. Dzisiaj, gdy Instytut doświadcza niezwykle istotnych zmian - w 2019 roku wszedł bowiem w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz - po zbyt długiej chyba przerwie powracamy do odtworzenia zarzuconej przed laty tradycji.


Dążymy więc do stworzenia od podstaw nowego czasopisma popularnonaukowego, wydawanego tym razem jednak w formule kwartalnika, w którym będziemy publikować teksty naszych pracowników, prezentować Instytut, jego dokonania, a także działalność Łukasiewicza, w ramach którego nawiązujemy i pogłębiamy współpracę z innymi instytutami  sieci. (….)

Mamy nadzieję, że nasz kwartalnik szybko stanie się medium, w którym będziemy prezentować działalność naszego instytutu oraz sieci na tle wyzwań współczesnej nauki i techniki, a przede wszystkim będzie ciekawą, inspirującą lekturą dla wszystkich zainteresowanych elektrotechniką. Ufamy również, że „Inżynieria Elektryczna” stanie się z czasem forum wymiany doświadczeń i prezentacji dla tych członków Łukasiewicza, których działalność związana jest z szeroko rozumianym obszarem Elektrotechniki i elektryczności w ogóle.

W pierwszym numerze publikujemy wybrane prace pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki, a także prezentujemy informacje na temat zakładów badawczych i innych jednostek Instytutu. Natomiast w kolejnych numerach będziemy chcieli skupić się na ważnych współczesnych wyzwaniach gospodarczo-cywilizacyjnych, o których coraz głośniej w Polsce, w pierwszej kolejności na tematyce elektromobilności.

Życzę Państwu inspirującej lektury
Dr Jacek Szczot
Redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”