Poprzedni numer naszego pisma był niemal w całości poświęcony tematyce elektromobilności, natomiast egzemplarz, który trafia właśnie do Twoich rąk, obejmuje również zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Jest to wątek ważny między innymi ze względu na globalny kontekst zmian klimatycznych, na sprawę międzynarodowych zobowiązań Polski w tym zakresie oraz na wiążący się z tym dynamiczny rozwój krajowego rynku OZE. (..)

W niniejszym numerze przedstawiamy więc działania Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki prowadzone między innymi w obszarze OZE. Piszemy o rozwiązaniach dla energetyki wodnej, wiatrowej, jak również o trendach i innowacjach w obszarze fotowoltaiki. Znalazło się także miejsce dla problematyki integracji OZE z systemem elektroenergetycznym. (…)


Starając się, by w „Inżynierii Elektrycznej” nie zabrakło także innych zagadnień dotyczących szeroko rozumianej elektrotechniki, prezentujemy również doświadczenia Łukasiewicz – IEL związane z monitoringiem prądów błądzących w tunelu Metra Warszawskiego, a także informujemy o bieżących wydarzeniach z życia naszego Instytutu.

dr Jacek Szczot
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”