Coś się kończy i coś zaczyna. 1 października 2020 roku nadszedł spodziewany od kilku miesięcy moment zmiany na najwyższym kierowniczym stanowisku w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Elektrotechniki. Miejsce dotychczasowego dyrektora (przechodzącego do nowych wyzwań) zajął Pan dr inż. Sebastian Wydra (...)

Dotychczasowe numery "Inżynierii Elektrycznej" poświęciliśmy prezentacji Rady oraz zakładów badawczych Instytutu (nr 1: styczeń - marzec), elektromobilności (nr 2:kwiecień - czerwiec), i odnawialnym źródłom energii (nr 3: lipiec - wrzesień).

Aktualne wydanie koncentruje się na zagadnieniach elektroenergetyki. Prezentujemy aparaturę elektroenergetyczną projektowaną i wykorzystywaną w Zakładzie Wielkich Mocy, jak również ciekawe opracowania na temat pozyskiwania energii zarówno za źródeł odnawialnych, jak i z wyładowań atmosferycznych. (...) Prezentacja tematu przewodniego nie byłaby kompletna, gdyby nie pojawiło się parę słów o zabezpieczeniu - piszemy więc m.in. o rodzajach stosowanych w elektroenergetyce izolatorów (porcelana czy kompozyt?) oraz materiałach, z jakich mogą być wytwarzane słupy oświetleniowe.

Zamieszczamy także wywiady ze znaczącymi osobami z biznesu, które zasiadały w radzie naukowej Instytutu Elektrotechniki lub obecnie w Radzie Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki. Interesującym uzupełnieniem są informacje na temat instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, który w tym roku obchodzi 50. rocznicę powstania(...)

Prezentujemy także bliżej Zakład Doświadczalny III z Międzylesia na Dolnym Śląsku i - jak zwykle - relacjonujemy bieżące wydarzenia z życia Instytutu.

Mając nadzieję, że dzięki różnorodnej tematyce wszystkie dotychczasowe numery "Inżynierii Elektrycznej" dostarczają ciekawej i inspirującej lektury, żegnam się z Państwem zarówno jako redaktor naczelny, jak i jako dyrektor Instytutu.

Z redakcyjnym pozdrowieniem
dr Jacek Szczot
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”