Oddajemy w Państwa ręce obecny, piąty już numer czasopisma Inżynieria Elektryczna, poświęcony m.in. jubileuszowi 75-lecia istnienia Instytutu Elektrotechniki.

Za oficjalną datę powstania Państwowego Instytutu Elektrotechniki Ministerstwa Przemysłu i Handlu, będącego początkiem naszego Instytutu przyjmuje się datę 1 września 1946 r. Pierwotnie Instytut funkcjonował przy Politechnice Warszawskiej, natomiast w 1948 roku został przekształcony w Główny Instytut Elektrotechniki. W dniu 1 listopada 1951 r. przyjął nazwę Instytutu Elektrotechniki. Stopniowo do końca lat siedemdziesiątych IEl przenosił się do wybudowanych obiektów Instytutu w warszawskim Międzylesiu.

W 2019 r. Instytut wszedł w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Ten jubileuszowy zeszyt zawiera treści historyczne, prezentując sylwetki poprzednich dyrektorów Instytutu. Bliżej przedstawiamy sylwetki nowo powołanych zastępców Dyrektora Instytutu: dr inż. Marcina Parchomiuka – powołanego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju oraz mgr inż. Mirosława Groszkiewicza – powołanego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. finansowych.

W piątym numerze kwartalnika prezentujemy artykuły przedstawiające rozwój Instytutu od pierwszych lat jego działalności.

Tematyce nadprzewodnictwa stosowanego poświęcony jest także artykuł dotyczący modelowania właściwości elektromagnetycznych tych materiałów oraz artykuł o normalizacji w nadprzewodnictwie, w ramach działalności komisji normalizacyjnej KT 290 w PKN, która przez wiele lat działała w Instytucie.

Aktualnej tematyce odnawialnych źródeł energii poświęcone zostały artykuły dotyczące energetyki cieplnej - termoenergetyki oraz rozwoju energetyki wiatrowej, największego w Polsce źródła energii odnawialnej.

Z redakcyjnym pozdrowieniem
dr inż. Sebastian Wydra
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”