Tematem przewodnim bieżącego numeru kwartalnika „Inżynieria Elektryczna” są coraz częściej wykorzystywane magazyny energii. Ze względu na to, że uważnie przyglądamy się również, z jaką prędkością rozwija się zastosowanie wodoru w różnych gałęziach przemysłu, postanowiliśmy dodać do tego wydania kilka artykułów związanych z tym zagadnieniem.

Na łamach 7. już numeru przybliżamy m.in. informacje o magazynowaniu energii elektrycznej pozyskanej ze źródeł OZE oraz na temat nadprzewodnikowych systemów magazynowania energii. Nie zabraknie wiadomości dotyczących systemów zasilania z zastosowaniem odnawialnych źródeł magazynowania energii, jak również zasad przechowywania wodoru w formie gazowej i ciekłej. Prezentujemy dodatkowo przegląd rozwiązań magazynowania energii odnawialnej na wodorze.

Jako dodatek w tym numerze pojawiają się informacje dotyczące polskich dachów solarnych, chińskiej stacji kosmicznej, która jest już w budowie, a także o największym kablu energetycznym na świecie, który połączy Maroko z Wielką Brytanią.

Jednocześnie z żalem informujemy o śmierci jednego z naszych wybitnych pracowników, mgr. inż. Roberta Franaszka, który był związany z Łukasiewicz – Instytutem Elektrotechniki od czasu ukończenia studiów, czyli blisko od 40 lat. Aby uczcić Jego pamięć, zdecydowaliśmy się na dodanie do bieżącego numeru materiału przygotowanego przez Jego najbliższych.

Zachęcamy do lektury naszych materiałów.

Z redakcyjnym pozdrowieniem
dr inż. Sebastian Wydra
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”