Tematem przewodnim aktualnego numeru naszego kwartalnika jest elektroenergetyka.

Na łamach „Inżynierii Elektrycznej” poruszamy tematykę, w której od lat jesteśmy specjalistami, m.in. są to badania dotyczące weryfikacji bezpieczeństwa w elektroenergetyce.

W 8. numerze przedstawiamy nasze załączniki zwarciowe, opracowane przez pracowników Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki w laboratorium akredytowanym, które od lat służą do precyzyjnego załączania prądu podczas prób zwarciowych.

Obserwując dynamiczny rozwój sektora energetycznego, postanowiliśmy przybliżyć naszym Czytelnikom najważniejsze przemiany, które miały miejsce w ciągu kilku ostatnich lat.

Nie mogło również zabraknąć artykułu o energetyce wodorowej, w którym przedstawiamy m.in. energetykę wodorową w kontekście Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Poruszamy zagadnienia związane z potencjałem badawczym naszego Centrum Badawczego Aparatury Elektroenergetycznej i Urządzeń Elektrycznych.

W ramach nowych technologii prezentujemy materiały poświęcone nowemu materiałowi termoelektrycznemu, pierwszym komercyjnym zastosowaniom perowskitowych ogniw fotowoltaicznych, wykorzystaniu haloizytu w układach izolacyjnych oraz napędom dla szybkich i ultraszybkich aparatów elektrycznych.

Z uwagi na zbliżające Święta Bożego Narodzenia oraz nadchodzący Nowy Rok 2022 r. chciałbym życzyć Państwu zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Państwo spokój, wytchnienie i radość. Każda chwila świąt Bożego Narodzenia niech żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Państwa zdrowiem, pomyślnością i szczęściem.

Z redakcyjnym pozdrowieniem
dr inż. Sebastian Wydra
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”