Tematem przewodnim aktualnego numeru naszego kwartalnika jest materiałoznawstwo oraz powiązany z tym recykling.

W publikacjach zamieszczonych na łamach „Inżynierii Elektrycznej” dokonujemy szeregu analiz. Aktualnie jest to analiza typów wodorowych ogniw paliwowych oraz elektrolizerów wody.

W 9 numerze prezentujemy szczegółową charakterystykę lakierów elektroizolacyjnych oraz materiałów stosowanych w aparaturze rozdzielczej i zabezpieczeniowej.

Śledząc dynamiczny rozwój nowych technologii prezentowanych na najważniejszych międzynarodowych wydarzeniach, zachęcamy do zgłębiania tematyki poświęconej prototypom latających samochodów, opracowanych w Japonii.

Nie mogło zabraknąć problematyki szczególnie związanej ze strategią rozwoju dla Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki, która nawiązuje do strategii wodorowej przyjętej do 2030 r. – na tej podstawie prezentujemy przekrój materiałów wykorzystywanych w technologiach wodorowych.

W kontekście zagadnień odnoszących się do recyklingu postaramy się przybliżyć Naszym Czytelnikom proces recyklingu wyrobów kompozytowych stosowanych w energetyce oraz recykling urządzeń elektrycznych. W tym zakresie chętnie prezentujemy możliwości, które wykorzystujemy w naszej codziennej pracy. Nie zabrało również opracowania dotyczącego inżynierii materiałowej w perspektywie zrównoważonego rozwoju, czyli ponownego przetwarzania.

Na zakończenie zachęcamy wszystkich do dbania o środowisko. Recykling, Zero Waste, Eco, Circular economy to przyszłość Nas Wszystkich.

Z redakcyjnym pozdrowieniem
dr inż. Sebastian Wydra
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”