Tematem przewodnim 11 numeru naszego kwartalnika jest energetyka wiatrowa.

Energia, która pochodzi z przemieszczających się mas wiatru, zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii. Temat bardzo szeroki i z jeszcze większym potencjałem. Tym bardziej zachęcamy do lektury tego numeru.

W aktualnym wydaniu zdecydowaliśmy się na porównanie zalet energetyki wiatrowej z innymi źródłami OZE oraz na przedstawienie najnowszych odsłon naszych produktów w showroom.

Z ciekawostek dowiedzą się Państwo o ile w ostatnich latach wzrosła w Polsce sprzedaż samochodów elektrycznych oraz jaką pojemność ma zbudowany termos do gorącej wody w Niemczech.

Problematyka dotycząca rozwój energetyki wiatrowej w perspektywie światowej oraz specyfiki Morskiej Energetyki Wiatrowej na Morzu Bałtyckim została uzupełniona specjalnym materiałem dotyczącym recyklingu łopat turbin elektrowni wiatrowych.

Nie zabraknie również galerii zdjęć pt. „Łopata i po Łopacie” oraz materiału o wykorzystaniu technologii nadprzewodnikowych w nadmorskich elektrowniach wiatrowych.

W odpowiedzi na liczne pytania naszych czytelników wyjaśniamy, dlaczego powstała Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz jaki ogromny potencjał mamy do wykorzystania.

Polecam artykuł naszych pracowników pt. Dylatacjia z izolacją w podziemnych konstrukcjach żelbetonowych i żeliwnych jako środek ochrony przed prądami błądzącymi.

Z redakcyjnym pozdrowieniem
dr inż. Sebastian Wydra
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”

Tematem przewodnim aktualnego numeru naszego kwartalnika jest wodór oraz szeroka tematyka jego zastosowania.

Jest to najpowszechniejszy pierwiastek występujący w Układzie Słonecznym, który został odkryty dosyć późno, a jego właściwości cały czas są obiektem badań naukowców na całym świecie, dlatego tym bardziej zachęcamy do lektury tego materiału.

Przybliżamy koncepcję Programu Wodorowego Łukasiewicza, który doskonale wpisuje się w założenia przyjętej Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r.

W 10 numerze zaprezentowane zostały właściwości wodoru, zalety i problemy związane z eksploatacją ogniw paliwowych, a co za tym idzie materiałami ceramicznymi, które coraz częściej stosuje się w ogniwach paliwowych.

Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniające się warunki ogólnoświatowej gospodarki Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki pilnie śledzi dokonania nauki związane z ciekłym wodorem, a w szczególności z jego produkcją, magazynowaniem i transportem.

Przyszłość wodoru rysuje się w niebieskich i zielonych barwach, a przede wszystkim wiąże się z elektrolizerami.

Przedstawiono również charakterystykę coraz to nowo powstających dolin i wysp wodorowych oraz – co w świecie nauki i biznesu jest równie ważne – w jaki sposób zaplanowano finansowanie wdrożenia polityki wodorowej.

Na zakończenie zachęcamy do zapoznania się z materiałem dotyczącym tej cegiełki wszechświata w kontekście zastosowania wodoru w codziennym życiu każdego z nas.

Z redakcyjnym pozdrowieniem
dr inż. Sebastian Wydra
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”

Tematem przewodnim aktualnego numeru naszego kwartalnika jest materiałoznawstwo oraz powiązany z tym recykling.

W publikacjach zamieszczonych na łamach „Inżynierii Elektrycznej” dokonujemy szeregu analiz. Aktualnie jest to analiza typów wodorowych ogniw paliwowych oraz elektrolizerów wody.

W 9 numerze prezentujemy szczegółową charakterystykę lakierów elektroizolacyjnych oraz materiałów stosowanych w aparaturze rozdzielczej i zabezpieczeniowej.

Śledząc dynamiczny rozwój nowych technologii prezentowanych na najważniejszych międzynarodowych wydarzeniach, zachęcamy do zgłębiania tematyki poświęconej prototypom latających samochodów, opracowanych w Japonii.

Nie mogło zabraknąć problematyki szczególnie związanej ze strategią rozwoju dla Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki, która nawiązuje do strategii wodorowej przyjętej do 2030 r. – na tej podstawie prezentujemy przekrój materiałów wykorzystywanych w technologiach wodorowych.

W kontekście zagadnień odnoszących się do recyklingu postaramy się przybliżyć Naszym Czytelnikom proces recyklingu wyrobów kompozytowych stosowanych w energetyce oraz recykling urządzeń elektrycznych. W tym zakresie chętnie prezentujemy możliwości, które wykorzystujemy w naszej codziennej pracy. Nie zabrało również opracowania dotyczącego inżynierii materiałowej w perspektywie zrównoważonego rozwoju, czyli ponownego przetwarzania.

Na zakończenie zachęcamy wszystkich do dbania o środowisko. Recykling, Zero Waste, Eco, Circular economy to przyszłość Nas Wszystkich.

Z redakcyjnym pozdrowieniem
dr inż. Sebastian Wydra
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”

Tematem przewodnim aktualnego numeru naszego kwartalnika jest elektroenergetyka.

Na łamach „Inżynierii Elektrycznej” poruszamy tematykę, w której od lat jesteśmy specjalistami, m.in. są to badania dotyczące weryfikacji bezpieczeństwa w elektroenergetyce.

W 8. numerze przedstawiamy nasze załączniki zwarciowe, opracowane przez pracowników Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki w laboratorium akredytowanym, które od lat służą do precyzyjnego załączania prądu podczas prób zwarciowych.

Obserwując dynamiczny rozwój sektora energetycznego, postanowiliśmy przybliżyć naszym Czytelnikom najważniejsze przemiany, które miały miejsce w ciągu kilku ostatnich lat.

Nie mogło również zabraknąć artykułu o energetyce wodorowej, w którym przedstawiamy m.in. energetykę wodorową w kontekście Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Poruszamy zagadnienia związane z potencjałem badawczym naszego Centrum Badawczego Aparatury Elektroenergetycznej i Urządzeń Elektrycznych.

W ramach nowych technologii prezentujemy materiały poświęcone nowemu materiałowi termoelektrycznemu, pierwszym komercyjnym zastosowaniom perowskitowych ogniw fotowoltaicznych, wykorzystaniu haloizytu w układach izolacyjnych oraz napędom dla szybkich i ultraszybkich aparatów elektrycznych.

Z uwagi na zbliżające Święta Bożego Narodzenia oraz nadchodzący Nowy Rok 2022 r. chciałbym życzyć Państwu zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Państwo spokój, wytchnienie i radość. Każda chwila świąt Bożego Narodzenia niech żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Państwa zdrowiem, pomyślnością i szczęściem.

Z redakcyjnym pozdrowieniem
dr inż. Sebastian Wydra
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”

Tematem przewodnim bieżącego numeru kwartalnika „Inżynieria Elektryczna” są coraz częściej wykorzystywane magazyny energii. Ze względu na to, że uważnie przyglądamy się również, z jaką prędkością rozwija się zastosowanie wodoru w różnych gałęziach przemysłu, postanowiliśmy dodać do tego wydania kilka artykułów związanych z tym zagadnieniem.

Na łamach 7. już numeru przybliżamy m.in. informacje o magazynowaniu energii elektrycznej pozyskanej ze źródeł OZE oraz na temat nadprzewodnikowych systemów magazynowania energii. Nie zabraknie wiadomości dotyczących systemów zasilania z zastosowaniem odnawialnych źródeł magazynowania energii, jak również zasad przechowywania wodoru w formie gazowej i ciekłej. Prezentujemy dodatkowo przegląd rozwiązań magazynowania energii odnawialnej na wodorze.

Jako dodatek w tym numerze pojawiają się informacje dotyczące polskich dachów solarnych, chińskiej stacji kosmicznej, która jest już w budowie, a także o największym kablu energetycznym na świecie, który połączy Maroko z Wielką Brytanią.

Jednocześnie z żalem informujemy o śmierci jednego z naszych wybitnych pracowników, mgr. inż. Roberta Franaszka, który był związany z Łukasiewicz – Instytutem Elektrotechniki od czasu ukończenia studiów, czyli blisko od 40 lat. Aby uczcić Jego pamięć, zdecydowaliśmy się na dodanie do bieżącego numeru materiału przygotowanego przez Jego najbliższych.

Zachęcamy do lektury naszych materiałów.

Z redakcyjnym pozdrowieniem
dr inż. Sebastian Wydra
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”