Oddajemy w Państwa ręce obecny, piąty już numer czasopisma Inżynieria Elektryczna, poświęcony m.in. jubileuszowi 75-lecia istnienia Instytutu Elektrotechniki.

Za oficjalną datę powstania Państwowego Instytutu Elektrotechniki Ministerstwa Przemysłu i Handlu, będącego początkiem naszego Instytutu przyjmuje się datę 1 września 1946 r. Pierwotnie Instytut funkcjonował przy Politechnice Warszawskiej, natomiast w 1948 roku został przekształcony w Główny Instytut Elektrotechniki. W dniu 1 listopada 1951 r. przyjął nazwę Instytutu Elektrotechniki. Stopniowo do końca lat siedemdziesiątych IEl przenosił się do wybudowanych obiektów Instytutu w warszawskim Międzylesiu.

W 2019 r. Instytut wszedł w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Ten jubileuszowy zeszyt zawiera treści historyczne, prezentując sylwetki poprzednich dyrektorów Instytutu. Bliżej przedstawiamy sylwetki nowo powołanych zastępców Dyrektora Instytutu: dr inż. Marcina Parchomiuka – powołanego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju oraz mgr inż. Mirosława Groszkiewicza – powołanego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. finansowych.

W piątym numerze kwartalnika prezentujemy artykuły przedstawiające rozwój Instytutu od pierwszych lat jego działalności.

Tematyce nadprzewodnictwa stosowanego poświęcony jest także artykuł dotyczący modelowania właściwości elektromagnetycznych tych materiałów oraz artykuł o normalizacji w nadprzewodnictwie, w ramach działalności komisji normalizacyjnej KT 290 w PKN, która przez wiele lat działała w Instytucie.

Aktualnej tematyce odnawialnych źródeł energii poświęcone zostały artykuły dotyczące energetyki cieplnej - termoenergetyki oraz rozwoju energetyki wiatrowej, największego w Polsce źródła energii odnawialnej.

Z redakcyjnym pozdrowieniem
dr inż. Sebastian Wydra
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”

Coś się kończy i coś zaczyna. 1 października 2020 roku nadszedł spodziewany od kilku miesięcy moment zmiany na najwyższym kierowniczym stanowisku w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Elektrotechniki. Miejsce dotychczasowego dyrektora (przechodzącego do nowych wyzwań) zajął Pan dr inż. Sebastian Wydra (...)

Dotychczasowe numery "Inżynierii Elektrycznej" poświęciliśmy prezentacji Rady oraz zakładów badawczych Instytutu (nr 1: styczeń - marzec), elektromobilności (nr 2:kwiecień - czerwiec), i odnawialnym źródłom energii (nr 3: lipiec - wrzesień).

Aktualne wydanie koncentruje się na zagadnieniach elektroenergetyki. Prezentujemy aparaturę elektroenergetyczną projektowaną i wykorzystywaną w Zakładzie Wielkich Mocy, jak również ciekawe opracowania na temat pozyskiwania energii zarówno za źródeł odnawialnych, jak i z wyładowań atmosferycznych. (...) Prezentacja tematu przewodniego nie byłaby kompletna, gdyby nie pojawiło się parę słów o zabezpieczeniu - piszemy więc m.in. o rodzajach stosowanych w elektroenergetyce izolatorów (porcelana czy kompozyt?) oraz materiałach, z jakich mogą być wytwarzane słupy oświetleniowe.

Zamieszczamy także wywiady ze znaczącymi osobami z biznesu, które zasiadały w radzie naukowej Instytutu Elektrotechniki lub obecnie w Radzie Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki. Interesującym uzupełnieniem są informacje na temat instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, który w tym roku obchodzi 50. rocznicę powstania(...)

Prezentujemy także bliżej Zakład Doświadczalny III z Międzylesia na Dolnym Śląsku i - jak zwykle - relacjonujemy bieżące wydarzenia z życia Instytutu.

Mając nadzieję, że dzięki różnorodnej tematyce wszystkie dotychczasowe numery "Inżynierii Elektrycznej" dostarczają ciekawej i inspirującej lektury, żegnam się z Państwem zarówno jako redaktor naczelny, jak i jako dyrektor Instytutu.

Z redakcyjnym pozdrowieniem
dr Jacek Szczot
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”

Poprzedni numer naszego pisma był niemal w całości poświęcony tematyce elektromobilności, natomiast egzemplarz, który trafia właśnie do Twoich rąk, obejmuje również zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Jest to wątek ważny między innymi ze względu na globalny kontekst zmian klimatycznych, na sprawę międzynarodowych zobowiązań Polski w tym zakresie oraz na wiążący się z tym dynamiczny rozwój krajowego rynku OZE. (..)

W niniejszym numerze przedstawiamy więc działania Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki prowadzone między innymi w obszarze OZE. Piszemy o rozwiązaniach dla energetyki wodnej, wiatrowej, jak również o trendach i innowacjach w obszarze fotowoltaiki. Znalazło się także miejsce dla problematyki integracji OZE z systemem elektroenergetycznym. (…)


Starając się, by w „Inżynierii Elektrycznej” nie zabrakło także innych zagadnień dotyczących szeroko rozumianej elektrotechniki, prezentujemy również doświadczenia Łukasiewicz – IEL związane z monitoringiem prądów błądzących w tunelu Metra Warszawskiego, a także informujemy o bieżących wydarzeniach z życia naszego Instytutu.

dr Jacek Szczot
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”

Tematem przewodnim drugiego już numeru kwartalnika „Inżynieria Elektryczna” wydawanego przez Łukasiewicz  - Instytut Elektrotechniki jest elektromobilność. Wykorzystanie energii elektrycznej w transporcie to zagadnienie aktualne i ważne, a dotyczące go prace badawcze i wdrożeniowe dynamicznie się rozwijają. (…) W Instytucie uważnie śledzimy światowe trendy rozwoju technologii wykorzystywanych w transporcie elektrycznym. Kierunki wyznaczają również instytucje publiczne poprzez składanie zamówień sformułowanych w oparciu o legislacyjne wymagania, nastawione na stosowanie nowoczesnych rozwiązań chociażby w transporcie publicznym lub w zakresie infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. (…) Historia Instytutu to lata prac i badań nad napędami elektrycznymi, systemami zasilania, a także produkcja napędów do popularnych melexów oraz opracowywanie prototypów samochodów elektrycznych. Wiele lat temu powstał we współpracy z Instytutem odcinek programu telewizyjnego „Sonda”, w którym przedstawiono opracowany w IEL model elektrycznego samochodu – pick-upa Fiata 125p przygotowanego na potrzeby transportu w łączności. (…)

W niniejszym numerze przedstawiamy współczesne dokonania Ł-IEL. Prezentujemy koncepcje związane z infrastrukturą zasilania autobusów, nowoczesne rozwiązania dla sieci ładowania pojazdów elektrycznych, jak również współpracę z partnerami Instytutu.

Z życzeniami pożytecznej lektury
dr Jacek Szczot
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”

Niemal dekadę temu ukazał się ostatni numer "Nowej Elektrotechniki", popularnonaukowego miesięcznika wydawanego latami przez Instytut Elektrotechniki, a przygotowywanego siłami zespołu jego pracowników. Dzisiaj, gdy Instytut doświadcza niezwykle istotnych zmian - w 2019 roku wszedł bowiem w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz - po zbyt długiej chyba przerwie powracamy do odtworzenia zarzuconej przed laty tradycji.


Dążymy więc do stworzenia od podstaw nowego czasopisma popularnonaukowego, wydawanego tym razem jednak w formule kwartalnika, w którym będziemy publikować teksty naszych pracowników, prezentować Instytut, jego dokonania, a także działalność Łukasiewicza, w ramach którego nawiązujemy i pogłębiamy współpracę z innymi instytutami  sieci. (….)

Mamy nadzieję, że nasz kwartalnik szybko stanie się medium, w którym będziemy prezentować działalność naszego instytutu oraz sieci na tle wyzwań współczesnej nauki i techniki, a przede wszystkim będzie ciekawą, inspirującą lekturą dla wszystkich zainteresowanych elektrotechniką. Ufamy również, że „Inżynieria Elektryczna” stanie się z czasem forum wymiany doświadczeń i prezentacji dla tych członków Łukasiewicza, których działalność związana jest z szeroko rozumianym obszarem Elektrotechniki i elektryczności w ogóle.

W pierwszym numerze publikujemy wybrane prace pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki, a także prezentujemy informacje na temat zakładów badawczych i innych jednostek Instytutu. Natomiast w kolejnych numerach będziemy chcieli skupić się na ważnych współczesnych wyzwaniach gospodarczo-cywilizacyjnych, o których coraz głośniej w Polsce, w pierwszej kolejności na tematyce elektromobilności.

Życzę Państwu inspirującej lektury
Dr Jacek Szczot
Redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”