Tematem przewodnim szóstego numeru kwartalnika „Inżynieria Elektryczna” jest przedstawiana już Państwu wcześniej – elektromobilność. Jako że jest to jedna z podstawowych dziedzin, w której Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki prowadzi swoje badania, to z przyjemnością prezentujemy zagadnienia dotyczące współczesnych wyzwań elektroenergetyki.

Dodatkowo z dumą publikujemy informacje związane z projektem eVan, z którym to naszemu zespołowi udało się przejść do kolejnego etapu w prowadzonym postępowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Z nutką nostalgii przedstawiamy sylwetki dwóch dyrektorów, którzy do dziś są wspominani przez pracowników Instytutu: Wiesława Serugę oraz Stefana Paradowskiego, tym samym kończąc cykl prezentowania sylwetek dawnych dyrektorów Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki.

Rozpoczynamy natomiast nowy cykl. Na łamach naszego kwartalnika będziemy prezentować Państwu pionierów elektryki i elektrotechniki, zaczynając od Nikoli Tesli.

Mimo nadal panującej pandemii, świat nie zwalnia, więc my też nie. W bieżącym numerze kwartalnika przedstawiamy zagadnienia związane z rozwojem napędów zabudowanych w piastach kół pojazdów BEV oraz projekt ITER, który bacznie obserwujemy z uwagi na występującą syntezę jądrową. Na przykładzie warszawskiego metra nasi czytelnicy dowiedzą się więcej na temat sieci powrotnej. Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z materiałem dotyczącym Wawerskiego Klastra Energii, do którego należy Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki.

Nasi pracownicy z Oddziału Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego dzielą się wiedzą na temat haloizytu, który może być wykorzystywany jako napełniacz lakierów elektroizolacyjnych oraz do witryfikacji – procesu unieszkodliwiania odpadów paleniskowych. Zachęcamy do lektury tych i innych artykułów publikowanych na łamach kwartalnika.

Z redakcyjnym pozdrowieniem
dr inż. Sebastian Wydra
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”

Oddajemy w Państwa ręce obecny, piąty już numer czasopisma Inżynieria Elektryczna, poświęcony m.in. jubileuszowi 75-lecia istnienia Instytutu Elektrotechniki.

Za oficjalną datę powstania Państwowego Instytutu Elektrotechniki Ministerstwa Przemysłu i Handlu, będącego początkiem naszego Instytutu przyjmuje się datę 1 września 1946 r. Pierwotnie Instytut funkcjonował przy Politechnice Warszawskiej, natomiast w 1948 roku został przekształcony w Główny Instytut Elektrotechniki. W dniu 1 listopada 1951 r. przyjął nazwę Instytutu Elektrotechniki. Stopniowo do końca lat siedemdziesiątych IEl przenosił się do wybudowanych obiektów Instytutu w warszawskim Międzylesiu.

W 2019 r. Instytut wszedł w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Ten jubileuszowy zeszyt zawiera treści historyczne, prezentując sylwetki poprzednich dyrektorów Instytutu. Bliżej przedstawiamy sylwetki nowo powołanych zastępców Dyrektora Instytutu: dr inż. Marcina Parchomiuka – powołanego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju oraz mgr inż. Mirosława Groszkiewicza – powołanego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. finansowych.

W piątym numerze kwartalnika prezentujemy artykuły przedstawiające rozwój Instytutu od pierwszych lat jego działalności.

Tematyce nadprzewodnictwa stosowanego poświęcony jest także artykuł dotyczący modelowania właściwości elektromagnetycznych tych materiałów oraz artykuł o normalizacji w nadprzewodnictwie, w ramach działalności komisji normalizacyjnej KT 290 w PKN, która przez wiele lat działała w Instytucie.

Aktualnej tematyce odnawialnych źródeł energii poświęcone zostały artykuły dotyczące energetyki cieplnej - termoenergetyki oraz rozwoju energetyki wiatrowej, największego w Polsce źródła energii odnawialnej.

Z redakcyjnym pozdrowieniem
dr inż. Sebastian Wydra
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”

Coś się kończy i coś zaczyna. 1 października 2020 roku nadszedł spodziewany od kilku miesięcy moment zmiany na najwyższym kierowniczym stanowisku w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Elektrotechniki. Miejsce dotychczasowego dyrektora (przechodzącego do nowych wyzwań) zajął Pan dr inż. Sebastian Wydra (...)

Dotychczasowe numery "Inżynierii Elektrycznej" poświęciliśmy prezentacji Rady oraz zakładów badawczych Instytutu (nr 1: styczeń - marzec), elektromobilności (nr 2:kwiecień - czerwiec), i odnawialnym źródłom energii (nr 3: lipiec - wrzesień).

Aktualne wydanie koncentruje się na zagadnieniach elektroenergetyki. Prezentujemy aparaturę elektroenergetyczną projektowaną i wykorzystywaną w Zakładzie Wielkich Mocy, jak również ciekawe opracowania na temat pozyskiwania energii zarówno za źródeł odnawialnych, jak i z wyładowań atmosferycznych. (...) Prezentacja tematu przewodniego nie byłaby kompletna, gdyby nie pojawiło się parę słów o zabezpieczeniu - piszemy więc m.in. o rodzajach stosowanych w elektroenergetyce izolatorów (porcelana czy kompozyt?) oraz materiałach, z jakich mogą być wytwarzane słupy oświetleniowe.

Zamieszczamy także wywiady ze znaczącymi osobami z biznesu, które zasiadały w radzie naukowej Instytutu Elektrotechniki lub obecnie w Radzie Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki. Interesującym uzupełnieniem są informacje na temat instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, który w tym roku obchodzi 50. rocznicę powstania(...)

Prezentujemy także bliżej Zakład Doświadczalny III z Międzylesia na Dolnym Śląsku i - jak zwykle - relacjonujemy bieżące wydarzenia z życia Instytutu.

Mając nadzieję, że dzięki różnorodnej tematyce wszystkie dotychczasowe numery "Inżynierii Elektrycznej" dostarczają ciekawej i inspirującej lektury, żegnam się z Państwem zarówno jako redaktor naczelny, jak i jako dyrektor Instytutu.

Z redakcyjnym pozdrowieniem
dr Jacek Szczot
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”

Poprzedni numer naszego pisma był niemal w całości poświęcony tematyce elektromobilności, natomiast egzemplarz, który trafia właśnie do Twoich rąk, obejmuje również zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Jest to wątek ważny między innymi ze względu na globalny kontekst zmian klimatycznych, na sprawę międzynarodowych zobowiązań Polski w tym zakresie oraz na wiążący się z tym dynamiczny rozwój krajowego rynku OZE. (..)

W niniejszym numerze przedstawiamy więc działania Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki prowadzone między innymi w obszarze OZE. Piszemy o rozwiązaniach dla energetyki wodnej, wiatrowej, jak również o trendach i innowacjach w obszarze fotowoltaiki. Znalazło się także miejsce dla problematyki integracji OZE z systemem elektroenergetycznym. (…)


Starając się, by w „Inżynierii Elektrycznej” nie zabrakło także innych zagadnień dotyczących szeroko rozumianej elektrotechniki, prezentujemy również doświadczenia Łukasiewicz – IEL związane z monitoringiem prądów błądzących w tunelu Metra Warszawskiego, a także informujemy o bieżących wydarzeniach z życia naszego Instytutu.

dr Jacek Szczot
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”

Tematem przewodnim drugiego już numeru kwartalnika „Inżynieria Elektryczna” wydawanego przez Łukasiewicz  - Instytut Elektrotechniki jest elektromobilność. Wykorzystanie energii elektrycznej w transporcie to zagadnienie aktualne i ważne, a dotyczące go prace badawcze i wdrożeniowe dynamicznie się rozwijają. (…) W Instytucie uważnie śledzimy światowe trendy rozwoju technologii wykorzystywanych w transporcie elektrycznym. Kierunki wyznaczają również instytucje publiczne poprzez składanie zamówień sformułowanych w oparciu o legislacyjne wymagania, nastawione na stosowanie nowoczesnych rozwiązań chociażby w transporcie publicznym lub w zakresie infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. (…) Historia Instytutu to lata prac i badań nad napędami elektrycznymi, systemami zasilania, a także produkcja napędów do popularnych melexów oraz opracowywanie prototypów samochodów elektrycznych. Wiele lat temu powstał we współpracy z Instytutem odcinek programu telewizyjnego „Sonda”, w którym przedstawiono opracowany w IEL model elektrycznego samochodu – pick-upa Fiata 125p przygotowanego na potrzeby transportu w łączności. (…)

W niniejszym numerze przedstawiamy współczesne dokonania Ł-IEL. Prezentujemy koncepcje związane z infrastrukturą zasilania autobusów, nowoczesne rozwiązania dla sieci ładowania pojazdów elektrycznych, jak również współpracę z partnerami Instytutu.

Z życzeniami pożytecznej lektury
dr Jacek Szczot
redaktor naczelny „Inżynierii Elektrycznej”