Rury szkło-epoksydowe FRP (Fibre Reinforced Polymer) wykonane są metodą nawijania na metalowych rdzeniach nasyconego kompozycją epoksydową włókna szklanego. Struktura rury jest programowana. Składa się z kolejno nałożonych na siebie warstw włókna, z których każda charakteryzuje się odpowiednim kątem nawijania.

Kierunek ułożenia włókien w warstwach zależy od rodzaju obciążeń przenoszonych przez rurę. Najczęściej jest to zginanie, rzadziej ciśnienie wewnętrzne lub jednocześnie zginanie i ciśnienie wewnętrzne oraz w niektórych przypadkach skręcanie. Ze względu na kierunkowe własności włókna szklanego rury szkło-epoksydowe odznaczają się bardzo dużą anizotropią własności mechanicznych. Bardzo duża wytrzymałość mechaniczna oraz bardzo dobre własności elektroizolacyjne kompozytów szkło-epoksydowych spowodowały, że znalazły one szerokie zastosowanie w elektroenergetyce jako elementy izolacyjno-konstrukcyjne
w napowietrznych i wnętrzowych urządzeniach elektrycznych prądu przemiennego i stałego.

 

Parametry techniczne

 

WŁASNOŚCI OGÓLNE

 

Rodzaj żywicy

Żywica epoksydowa

Rodzaj szkła

E, ECR

Kąty nawijania

Kombinacja: ±25°, ±53°, 90°

Temperatura pracy

-50°C … +100°C

Czas użytkowania

>30 lat

 

 

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Typ rury

 Jednostka

Norma

zginanie

ciśnienie

zginanie/ciśnienie

Wartość

E-Moduł na zginanie

>21

>11

>19

GPa

PN-EN 61462

Wytrzymałość na zginanie

>300

>100

>250

MPa

PN-EN 61462

Wytrzymałość na rozciąganie równolegle do osi

>250

>160

>220

MPa

PN-EN ISO 527-4

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do osi

>1900

>2800

>2400

N/mm

PN-EN 1394

>150

>220

>190

MPa

 

 

WŁASNOŚCI ELEKTRYCZNE

Wartość

Jednostka

Norma

Wytrzymałość na przebicie równolegle do osi (50Hz)

≥3

kV/mm

PN-EN 60243-1

Wytrzymałość na przebicie prostopadle do osi (50Hz)

≥8

kV/mm

PN-EN 60243-1

Badanie dyfuzji wody

<1

mA

PN-EN 62217

Poziom wyładowań niezupełnych

<2

pC

PN-EN 60270

Przenikalność dielektryczna εr (20°C, 50Hz)

<5,3

 

IEC 60250

Współczynnik strat dielektrycznych tanδ (20°C, 50Hz)

<20

10-3

IEC 60250

 

 

 

WŁASNOŚCI FIZYCZNE

Wartość

Jednostka

Norma

Zawartość szkła w tworzywie (wagowo)

>77

%

PN-EN ISO 1172

Gęstość

2,05

g/cm3

PN-EN ISO 1183-1

Temperatura zeszklenia Tg

>130

°C

PN-EN 61006

Próba penetracji barwnikiem

>15

min

PN-EN 62217

Absorpcja wody

<0,1

%

PN-EN ISO 62

Szczelność

<5·10-6

bar·cm3/s

PN-EN 60068-2-17

Palność

31,7

%

PN-EN ISO 4589-2

Kolor

Naturalny

 

Rury szkło-epoksydowe spełniają wymagania normy PN-EN 61462.

 

W ofercie produkcyjnej znajdują się rury o średnicach wewnętrznych:

ø80 mm, ø110 mm, ø120 mm, ø122 mm ø130 mm, ø150 mm, ø160 mm, ø180 mm, ø198 mm, ø200 mm, ø220 mm, ø228 mm, ø240 mm, ø248 mm, ø250 mm, ø300 mm, ø315 mm, ø328 mm, ø340 mm, ø350 mm, ø440 mm.

Grubość ścianek rur: 3 – 30 mm.

Długości rur: do 4500 mm.

Na życzenie Klienta mogą być wykonane rury o średnicach innych niż wyspecyfikowane powyżej.