Aktualne ogłoszenia o sprzedaży środków trwałych i wyposażenia

NR S/2/AGM/2022
  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓ TRWAŁYCH — TRANSFORMATORY TRÓJFAZOWE OLEJOWE 15/6 kV, 2500 kVA
    - ogłoszenie