Aktualne ogłoszenia o sprzedaży środków trwałych i wyposażenia

NR S/1/AGM/2022 - Ogłoszenie o sprzedaży środków trwałych i aparatury pomiarowej
Ogłoszenie 
Formularz oferty - wzór