Aktualne ogłoszenia o sprzedaży środków trwałych i wyposażenia

Ogłoszenie nr S/1/AGM/2023
Silniki indukcyjne trójfazowe: 30 kW, 90 kW, 95 kW, 160 kW, 200 kW, 132 kW