Poniżej zamieszczono aktualny Statut Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki podpisany przez Prezesa Centrum Łukasiewicz Piotra Dardzińskiego w dniu 10.10.2019 roku.

Statut (.pdf)