Poniżej zamieszczono aktualny Statut Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki podpisany w dniu 13.12.2022 roku.

Statut (.pdf)