Projekt „Nowoczesny układ napędowy do pojazdów osobowych współpracujący z ładowarką pokładową” – (PB_iPower) jest dofinansowany z dotacji celowej Prezesa Centrum Łukasiewicz.

Całkowita wartość projektu: 3 873 937,50 PLN

Dofinansowanie: 3 835 937,50 PLN

Projekt przewiduje zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie w warunkach laboratoryjnych nowoczesnego napędu z silnikiem o mocy znamionowej ok. 115 kW. Falownik napędowy opracowanego systemu, wyposażony w funkcję rekuperacji, zintegrowany będzie z silnikiem napędowym, dodatkowo falownik będzie współpracował z ładowarką pokładowa pojazdu. Ładowarka pokładowa pojazdu, współpracująca z falownikiem napędowym, będzie dostosowana do zasilania z sieci jedno i trójfazowej. Opracowane nowe struktury energoelektroniczne mocy sterowane będą za pomocą nowej, zaprojektowanej i dedykowanej dla tego sytemu nadrzędnej jednostki sterującej napędem (VCU). Zaprojektowany i wykonany nowy komputer pokładowy umożliwi również sterowanie i integrację układu napędowego oraz ładowarki z innymi modułami pojazdów np. magazynem energii. Opracowane programowanie pozwoli na rozbudowę funkcjonalności sterownika o możliwości sterowania kolejnymi modułami pojazdu przy pomocy oprogramowania Matlab Simulink. Cechą szczególną systemu ładowarki będą: wysokoczęstotliwościowy obwód przetwarzania energii zapewniający separację galwaniczną od źródła zasilania oraz dwukierunkowy tryb pracy: V2G, V2H, V2V. Struktura elektroniczna przekształtnika będzie projektowana w kompaktowej formie, zintegrowanej z korpusem silnika. Struktura obwodów mocy urządzeń energoelektronicznych zostanie wykonana w oparciu o najnowsze technologie półprzewodnikowe SiC oraz GaN, w celu ograniczenia wielkości elementów czynnych oraz minimalizacji elementów biernych. Obudowa będzie zaprojektowana specjalnie do wymiarów struktury elektronicznej przekształtnika i zapewni możliwość podłączeń elektrycznych, mechanicznych oraz hydraulicznych do układów sterowania nadrzędnego oraz systemu chłodzenia cieczowego. Przewiduje się możliwość dołączenia do przekształtnika zewnętrznych elementów biernych (dławiki, kondensatory) w celu poprawnego działania wszystkich funkcji urządzenia. Elementy zewnętrzne będą dołączane do przekształtnika za pośrednictwem łączy umieszczonych na obudowie. Silnik napędowy typu PMSM wybrano z uwagi na jego najkorzystniejsze parametry techniczne. Opracowany silnik przystosowany będzie do zasilania napięciem DC o wartości ok. 600V. Rozwiązanie to cechowało się będzie dużą gęstością momentu oraz pracą w zakresie prędkości obrotowych 0 – 12 000 obr/min. Projekt ma na celu przygotowanie kompleksowej technologii umożliwiającej oferowanie tego rodzaju napędów na rynku. W ramach projektu zostanie opracowana również technologia projektowania i wykonywania kompletnej obudowy nowoczesnego układu napędowego (silnik - falownik - ładowarka) dla pojazdów elektrycznych postaci zintegrowanej. Technologia powstanie w oparciu o wytyczne i we współpracy z konstruktorami tych elementów układu napędowego. Wykonane części pozwolą na przetestowanie prototypowego układu oraz zastosowanie go w różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych.