Informujemy,
że Instytut Elektrotechniki jest beneficjentem projektu dofinansowanego ze środków  INTERREG V-A  POLAND – DENMARK – GERMANY – LITHUANIA – SWEDEN (SOUTH BALTIC) PROGRAMME 2014-2020


 

pt.: ELMAR – Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions

Celem projektu jest wspieranie sektora budowy statków i łodzi na obszarze Południowego Bałtyku w zakresie przystosowania go do mobilności elektrycznej w żegludze morskiej i tworzenia powiązanych produktów, a także promowanie potencjału rynkowego dla elektrycznych łodzi i statków w regionie. Zostanie on osiągnięty poprzez:

  • analizę rynku i wyjazdy studyjne obrazujące potencjał i przykłady e-łodzi  i e-statków, zarówno na obszarze Południowego Bałtyku, jak i poza nim;
  • indukowanie innowacyjnych projektów statków i łodzi dostosowanych do silników elektrycznych, dzięki czemu konstruktorzy łodzi i statków otrzymają konkretne inspiracje dla innowacyjnych projektów e-statków i e-łodzi oraz promowania swoich produktów;
  • transgraniczne budowanie klastrów, tworzenie sieci kontaktów i kojarzenie kojarzeń B2B w zakresie elektrycznej mobilności morskiej;
  • wspólny marketing i rozwój "rynku macierzystego" mobilności elektrycznej w żegludze morskiej na obszarze Południowego Bałtyku.

 

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

Economic Development Corporation Vorpommern – Lider

Stralsund University of Applied Sciences

Polski Klaster Morski

Yacht Technology Association

Politechnika Gdańska

Instytut Elektrotechniki

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)

Traditional and Historical Ships Association

Zalieji Laivai

Šventoji Tourism Association        

 

na podstawie umowy nr STHB.01.01.00-DE-0090/16-00

 

Okres realizacji projektu: 17.08.2017 - 16.08.2021

Łączny koszt projektu: 1.814.270,04 EURO

Wysokość dofinansowania projektu: 1.542.129,54 EURO

Wysokość dofinansowania zadań realizowanych w IEL:  128.889,75 EURO