Informujemy,
że jesteśmy beneficjentem projektu dofinansowanego ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

w ramach PROGRAMU GEKON (II konkurs)

pt.: Nadprzewodnikowy ogranicznik prądu zwarciowego (NOPZ) jako element zwiększający zdolności przyłączeniowe odnawialnych źródeł energii elektrycznej do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej

Celem projektu jest opracowanie, zbudowanie i wdrożenie prototypu nadprzewodnikowego ogranicznika prądu zwarciowego (NOPZ) na średnie napięcie (U = 24 kV), jako elementu pozwalającego na lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieciowej. Ograniczenie przez NOPZ prądów zwarciowych do bezpiecznego poziomu sprawi, że elementy sieci będą narażone na mniejsze przeciążenia cieplne i elektrodynamiczne. Zastosowanie NOPZ umożliwia zwiększenie dopuszczalnej mocy zwarciowej w punkcie przyłączenia nowych źródeł wytwórczych, która jest determinowana parametrami zwarciowymi elementów sieci. To z kolei umożliwi zwiększenie zdolności przyłączania do sieci elektroenergetycznej źródeł rozproszonej generacji energii elektrycznej opartej na odnawialnych źródłach energii (OZE), prowadząc w rezultacie do osiągnięcia efektu ekologicznego w postaci redukcji krajowej emisji CO2.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum Frako-Term-IEl-UZ                                  
w składzie:

 - lider
Okres realizacji projektu: czerwiec 2015 ÷ maj 2017

Wysokość dofinansowania projektu: 4 589 000 PLN

Wysokość dofinansowania zadań realizowanych w IEl: 1 444 375 PLN