Informujemy,
że jesteśmy beneficjentem projektu dofinansowanego ze środków  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

w ramach PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH (III KONKURS)
 
pt.: Nadprzewodzący magazyn energii z interfejsem energoelektronicznym do zastosowań w sieciach dystrybucyjnych

 

Projekt dotyczy opracowania skalowalnego dwumodułowego magazynu energii dla zastosowań w systemach elektroenergetycznych o dużym udziale odnawialnych źródeł energii. Metoda magazynowania energii wykorzystywać będzie zjawisko niskotemperaturowego nadprzewodnictwa. Obszar badawczy projektu dotyczył będzie m.in. budowy dedykowanej cewki nadprzewodzącej, optymalnego doboru topologii przekształtnika energo-elektronicznego oraz opracowania oryginalnych algorytmów sterowania, w tym algorytmów oferujących innowacyjne funkcjonalności możliwe
do osiągnięcia dzięki modułowości systemu. Celem praktycznym projektu będzie stworzenie modelu demonstracyjnego dużej mocy nadprzewodzącego magazynu energii (NpME) złożonego z dwóch modułów o mocy 250kW (300 kW mocy szczytowej) oraz energii 200kJ.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

  1. Politechnika Warszawska - Lider
  2. Instytut Elektrotechniki
  3. Uniwersytet Zielonogórski
  4. P.B.W. "Frako-Term" sp. z o.o.


w ramach umowy nr PBS3/A4/13/2015 z dnia 08.06.2015 r.

Okres realizacji projektu: lipiec 2015 ÷ grudzień 2018

Wysokość dofinansowania projektu: 3 910 000 PLN

Wysokość dofinansowania zadań realizowanych w IEl: 1 057 740 PLN