Informujemy,

że Instytut Elektrotechniki jest beneficjentem projektu dofinansowanego ze środków  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

w ramach PROGRAMU NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE”

pt.: Badania materiałowe w celu opracowania tranzystora IGBT z węglika krzemu oraz urządzenia ładowania samochodu elektrycznego

Celem naukowym projektu jest opracowanie tranzystora typu IGBT z węglika krzemu dla energoelektroniki. Cel badań przemysłowych to opracowanie układu SST – solid state transformer, mającego kluczowe znaczenie w wielu obszarach zastosowań, a w szczególności w gwałtownie rozwijającym się rynku samochodów z napędem elektrycznym. W oparciu o ten układ, zostaną zrealizowane dwa nowatorskie urządzenia do ładowania samochodu, a osiągnięcie założonych dla nich cech zostanie zrealizowane w oparciu o elementy z węglika krzemu. Pierwsze udane realizacje takich urządzeń pojawiły się na rynku światowym dopiero w 2016, z tego względu przedmiotowy projekt jest próbą włączenia się w rozpoczynający się nowy etap rozwoju technologicznego i społecznego na świecie.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

Instytut Technologii Elektronowej – Lider

Instytut Elektrotechniki

DACPOL Service Sp. z o.o.

na podstawie umowy nr TECHMATSTRATEG1/347452/1/NCBR/2017

Okres realizacji projektu: 01.12.2017 – 30.09.2021 r.

Wysokość dofinansowania projektu: 6.470.192 PLN

Wysokość dofinansowania zadań realizowanych w IEL:  1.350.000 PLN