BUDOWA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH I OPTYMALIZUJĄCYCH PRACE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO ROZDZIELNICY SN

Projekt polega na realizacji prac badawczych mających na celu przygotowanie gotowych rozwiązań wspomagających działanie i eksploatację rozdzielnic SN (SN - Średniego Napięcia) w obszarze bezpieczeństwa, prewencji oraz wydajności. Projektowane narzędzia, w momencie ich wdrożenia do produkcji, będą oferowane klientom samodzielnie (kompletne rozdzielnice) jak również jako pojedyncze podzespoły kompatybilne z istniejącymi już na rynku rozdzielnicami.

Dzięki sparametryzowanym funkcjonalnościom zapewnią niezawodność i bezpieczeństwo obsługi, a w przypadku nagłej awarii wyeliminują sytuacje związane z narażeniem życia operatorów. Oprócz wyżej wymienionych, funkcjonalności pozwolą na pełną identyfikację zdarzeń i procesów zachodzących w trakcie pracy rozdzielnicy oraz uproszą nadzór, obsługę i konserwację urządzeń wspomagających rozdział energii elektrycznej. Dodatkowo, zostaną wprowadzone rozwiązania zwiększające wydajność prądową rozdzielnic.

Zakres prac stanowi odpowiedź na potrzeby rynku związane z aktualnym stanem infrastruktury energetycznej w Polsce i na świecie oraz dążeniem do zwiększania pewności zasilania, wydajności i sprawności urządzeń, a także problemami z doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą obsługującą rozdzielnice i sieć. Wprowadzone na rynek urządzenia będą w pełni przystosowane do pracy w sieciach SMART GRID.

Prowadzone przez Konsorcjum (Elektrometal Energetyka, Instytut Elektrotechniki, PW SiMR) prace zakończą się zgłoszeniami patentowymi, a także uzyskaniem wzoru przemysłowego. Wskazane w projekcie obszary badawcze zostały opracowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń członków oraz lidera konsorcjum, którego ostatnie wdrożone wyniki badań zostały nagrodzone min. Złotym Medalem targów ENERGETAB 2015 (np. rodzina uniwersalnych sterowników polowych e²TANGO).

W wyniku prac powstanie Zintegrowany system zabezpieczający sterowniczo-rozdzielczy (ZSZ).

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014-2020”

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”

Beneficjent: Elektrometal Energetyka SA, Instytut Elektrotechniki

Okres realizacji projektu: lipiec 2016 – listopad 2018

Całkowita wartość projektu: 5 221 383,78 zł

Wartość dofinansowania: 3 283 562,51 zł

Poziom dofinansowania projektu: 66,41%

Koordynatorem projektu po stronie Instytutu Elektrotechniki był dr inż. Tomasz Błażejczyk.