Tematem przewodnim aktualnego numeru naszego kwartalnika jest wodór oraz szeroka tematyka jego zastosowania.

Pomoc dla Ukrainy – tym razem z inicjatywy pracowników Łukasiewicz-IEL zorganizowaliśmy zbiórkę ciepłej odzieży dla mieszkańców Ukrainy. Zebrane dary przekazaliśmy Fundacji „Dobra Sprawa”, która dostarczyła je najbardziej potrzebującym.

Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” i Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych (INS) założyły Klaster Polskie Technologie Bazaltowe. Do współpracy w ramach Klastra dołączyło dotychczas 28 podmiotów, a wśród nich Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego nastąpiło 3 listopada br. w siedzibie Centrum Łukasiewicz w Warszawie. Utworzony Klaster będzie służył transferowi wiedzy w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań w sektorze technologii bazaltowych oraz kompozytów z ich zastosowaniem.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 października 2022 r. wszczęto postępowanie wspólne pn.  Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego powierzchni laboratoryjnej, biurowej oraz części wspólnych inwestycji o nazwie „Budowa Centrów Kompetencji Łukasiewicza” zlokalizowanej  w Macierzyszu, nr sprawy: BZP.201.24.2022.