W dniach 15-17 marca reprezentacja Łuksiewicz – Instytutu Elektrotechniki na zaproszenie  HyMove  B.V. odwiedziła firmy zrzeszone w holenderskim klastrze wodorowym w Arnhem.

18 stycznia br. odbyło się spotkanie inauguracyjne konsorcjum badawczo-rozwojowego 17 podmiotów z Polski powołanego w ramach Partnerstwa Europe’s Rail JU, do którego z kolei należą najważniejsze podmioty działające w dziedzinach związanych z kolejnictwem. Zwieńczeniem spotkania było podpisanie umowy przez wszystkich Partnerów projektu. Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki reprezentował Dyrektor Sebastian Wydra.

Miło nam poinformować, że dnia 20 grudnia 2022 r. Pan Mateusz Łuba, Specjalista w GB Technologii Magazynowania Wodoru obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydz. Geoinżynierii.

Z wielkim smutkiem informujemy, że 15 grudnia br. zmarł prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski długoletni pracownik Instytutu Elektrotechniki, wybitny naukowiec i organizator.