W najnowszym numerze Urządzeń dla Energetyki przedstawiamy potencjał badawczy akredytowanych laboratoriów Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: "Zakup sportowych kart/karnetów/abonamentów miesięcznych dla pracowników, osób towarzyszących i dzieci dla wybranych podmiotów Sieci Badawczej Łukasiewicz" prowadzonym przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.

Naukowiec Roku Łukasiewicza Ewa Zawadzka z #Łukasiewicz – IEL

Trwa Innovatorium!