Z głębokim żalem informujemy, że 13 października 2022 roku, zmarł Pan Prof. Bolesław Mazurek (1938-2022).

Wieloletni pracownik Instytutu Elektrotechniki (1993-2017). Od 1997 roku pełnił funkcję dyrektora Oddziału Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego Instytutu Elektrotechniki we Wrocławiu. Od 2011 roku był członkiem Rady Naukowej IEL, w której pełnił funkcję zastępcy Przewodniczącego.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 października 2022 r. wszczęto postępowanie wspólne pn. Usługa wykonania dokumentacji aplikacyjnej projektu inwestycyjnego dla Sieci Badawczej Łukasiewicz (w tym zwłaszcza Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie) finansowanego ze środków europejskich – wspólne postępowanie Centrum Łukasiewicz, 7 Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz i Politechniki Warszawskiej, nr sprawy: BZP.201.21.2022.

Zapraszamy do Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki na NOC INNOWACJI, która odbędzie się 22 października 2022 r. w Warszawie przy ul. M. Pożaryskiego 28, w godzinach 15:00-20:00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: "Dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz" prowadzonym przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.