10 marca 2022 r. gościliśmy w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Elektrotechniki posła na Sejm RP Krzysztofa Kozika, przewodniczącego w parlamentarnym zespole ds. Rozwoju Technologii Wodorowych w Polsce oraz Stanisława Sowińskiego, dyrektora firmy Energia Innowacje.

Dzień kobiet

Na łamach kolejnego, 8 numeru Inżynierii Elektrycznej poruszamy tematykę, w której od lat jesteśmy specjalistami m.in. są to badania dotyczące weryfikacji bezpieczeństwa w elektroenergetyce.

19 stycznia 2022 roku na zaproszenie władz Politechniki Białostockiej odbyło się spotkanie, w którym obok koncernu Lafarge i instytutów Łukasiewicza (Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych), wzięliśmy aktywny udział, mając możliwość zaprezentowania potencjału współpracy z Łukasiewicz - Instytutem Elektrotechniki.